Vizija ir misija

VIZIJA

Muzikos mokykla – atviras kultūros židinys miesto bendruomenei. Mokiniai ugdomi kaip savarankiškos ir kūrybingos asmenybės. Muzikinis ugdymas prieinamas kiekvienam norinčiam mokytis vaikui. Gabiausieji kvalifikuotai rengiami ateities perspektyvai – profesinei veiklai. Mokykloje dirba kvalifikuoti pedagogai, kurie vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo principais. Mokykla sistemingai informuoja bendruomenę apie savo veiklą ir siekia glaudaus bendradarbiavimo visose sferose.

MISIJA

Moderni meninio ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras. Mokykla – visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys, puoselėjantis kūrybiškum��������, tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą, tolerantišką, dvasiškai turtingą ir pasaulietinę asmenybę.

Grįžti į pradžią

Muzikos mokykla | Naujosios Akmenės muzikos mokykla