Europos Sąjungos himnas − Liudvigo van Bethoveno „Devintosios simfonijos“ finalo instrumentinė aranžuotė, išreiškianti Europos ginamus laisvės, taikos ir solidarumo idealus.

„Devintąją simfoniją“ Liudvigas van Bethovenas sukūrė 1823 m. Paskutinės šios simfonijos dalies muziką kompozitorius parašė pagal 1785 m. Fridricho von Šilerio sukurtą poemą „Odę džiaugsmui“, kuri išreiškia Šilerio viziją – žmonių brolybę.

Norėdami prisidėti prie solidarumo ir vieningumo idėjos, kviečiame visus mūsų mokyklos bendruomenės narius, bičiulius bei bendraminčius kartu atlikti Europos himną.

Š. m. gegužės 4 d.  kiekvienas namuose atlikime Europos himną sau priimtiniausiu būdu pagal pridėtą fonogramą. Iki 20:00 val. kviečiame atsiųsti savo vaizdo įrašą el. pašto adresu: meno.arka5@gmail.com

Gegužės 9 d., minint  Europos dieną, skambės Europos himnas, kaip taikos, vienybės ir solidarumo simbolis. Jūsų vaizdo įrašai bus panaudoti bendram muzikos mokyklos vaizdo įrašui.

 

Natas ir fonogramą pakoregavo ir pritaikė mokytojas Rimantas Gintauskas.

ES himnas D-dur natos