Mieli mokytojai, mokiniai ir tėveliai,

Naujosios Akmenės muzikos mokykloje ir Akmenės skyriuje remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. Nuo 2020 m. kovo 30 dienos (pirmadienio) organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

 

Esant aukštam informacinių technologijų paplitimui kokybiško ir kūrybingo ugdymo proceso užtikrinimas priklauso tik nuo jį organizuojančio mokytojo kompetencijos bei teigiamo mokinių ir jų tėvelių požiūrio.

Muzikos mokyklos pedagogai yra pasiruošę užtikrinti tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su pagrindinio dalyko ir kitų dalykų mokytojais, ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

Individualių ir grupinių (pagrindinio dalyko ir papildomo dalyko) disciplinų nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su pagrindinio dalyko ir papildomo dalyko mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Minėtų dalykų pamokos vyks įprastu laiku, pagal tvarkaraštį. Pamokų temos – pagal numatytą programą. 

Organizuojant individualių ir grupinių dalykų nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:

 • Interneto ryšį.
 • Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.
 • Susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje).

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas – Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą bus organizuojamas NUOTOLIS, TIESIOGINIS bei MIŠRUS ugdymo procesas.

 

Metodinės rekomendacijos

Mūsų muzikos mokyklos mokytojams bei tėveliams pateikiame rekomendacijas mūsų kolegų – Kauno 1-osios muzikos mokyklos, kurie vieni iš pirmųjų pradėjo pasiruošimą nuotoliniam ugdymui.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės pirmininkės, mokytojos ekspertės Editos Matulionienės rekomendacijas, kaip būtų galima organizuoti nuotolinio ugdymo procesą  naudojantis internetiniu ryšiu bei socialinėmis internetinio komunikavimo programomis (Viber, Whatsapp, Messenger ir kt.).

Visų mokytojų nuoširdžiai prašome susipažinti su pirmųjų PENKIŲ VIDEO medžiaga:

https://youtu.be/6AdKuETBBuo 

 

Rekomendacijos mokytojams:

Susidariusioje situacijoje, mokytojas turi prisitaikyti prie naujovių ir iškilusių sunkumų. Natūralu, kad dauguma iš jūsų esate susirūpinę dėl gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis, taip pat jaučiate nuovargį dėl pokyčių tempo ir dydžio edukacinėje sistemoje. Tačiau tai puiki proga mums – mokytojams, įgyti naujų mokymo ir mokymosi įgūdžių, ypač susijusių su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei medžiagos pateikimu ir patirties dalijimusi. Mes, kaip mokytojai, privalome sugebėti naudotis visomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis , socialiniais tinklais, kurie užtikrintų aktyvesnį besimokančiųjų įtraukimą į mokymosi veiklą.

MUZIKOS ISTORIJOS IR SOLFEDŽIO mokytojams pateikiame 5 esmines dimensijas, apie kurias reikėtų pagalvoti, planuojant nuotolinio ugdymo proceso naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis:

 • LAIKAS (pamokos pradžia ir pabaiga, užduočių pateikimo terminai, mokymo greitis, įvertinimo momentai);
 • TURINYS (pamokos temos, temų seka, teorinė ar praktinė pamokos turinio orientacija, pagrindinė mokymosi medžiaga, įvertinimo standartai);
 • LANKYMO REIKALAVIMAI (dalyvavimo sąlygos);
 • INSTRUKCIJOS IR IŠTEKLIAI (socialinis mokymo organizavimas, kurso dėstymo kalba, mokymo ištekliai, instrukcinė mokymo organizacija);
 • KURSO PATEIKIMAS IR LOGISTIKA (mokytojo ir mokinio paramos teikimo ir kontakto metodai ir technologija, pagalbos būdai, prieinama komunikacija ir reikalinga technologija, vieta ir technologija, reikalinga dalyvavimui, informacijos, turinio ir komunikacijos pristatymo kanalai). https://youtu.be/ZToEJuzjByQ 

Technologijomis grįstas mokymas suteikia besimokančiajam teisę rinktis, ką, kaip, kada ir kur mokytis, bei įpareigoja besimokantįjį PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ MOKYMĄ, nes išmokimas keičiamas mokymusi mokytis ir pačiam reikia kontroliuoti mokymosi procesą. Tik turint stiprią vidinę motyvaciją ir tikslus galima pasiekti laukiamų rezultatų.

SOLFEDŽIO, MUZIKOS ISTORIJOS ir SPECIALYBĖS DALYKŲ MOKYTOJAI turi būti pasiruošę:

 • Derinti technologijas ir didaktikos principus, nes technologijos yra tik pagalbinė priemonė, skatinanti vidinę mokinio motyvaciją ir kūrybišką mokymą.
 • Bendradarbiaujančios mokymo aplinkos sukūrimas virtualioje aplinkoje parenkant ir pritaikant tam tinkamas technologines priemones.
 • Kurti ir pritaikyti mokymo turinį mobiliosioms technologijoms, atliepiant besimokančiojo poreikius ne tik individualizuojant mokymo turinį, bet ir naudojant įvairias technologijas (mobilieji telefonai, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, skirtingos operacinės sistemos ir panašiai).

https://youtu.be/uLzZC1uU6ig

 

Komunikacija su mokinių tėveliais:

Aiškiai išsakykite lūkesčius tėvams: kaip su Jumis susisiekti? Kiek, jūsų nuomone, vidutiniškai užtruks atlikti užduotį? Kaip jie gali palaikyti savo vaikus ir jiems padėti?  Su tėvais komunikuokite įprastu būdu – jiems, kaip ir jums, visi pokyčiai yra papildomas ir nereikalingas stresas – minimalizuokite. Mokiniams didžiausias iššūkis pradžioje yra savo dienotvarkės valdymas – skatinkite juos kalbėti apie tai ir su tėvais, ir su jumis. Šiuo metu tai yra visų suaugusiųjų atsakomybė. 

https://youtu.be/omfsdRpR4ko

Kai (Jeigu) darysite video įrašus, tai išimkite visus nereikalingus žodžius. Kuo trumpiau ir glausčiau, tuo geriau.  Jeigu kas nors neveikia iš pirmo karto, nenuleiskite rankų. Tai, kas neveikia pirmą savaitę, galbūt puikiai veiks trečią. Nebijokite prašyti pagalbos. Dauguma žmonių nori padėti ir padės – kolegos, tėvai, mokyklos administracija. Situacija yra tokia, kokia yra. Mokykitės, reflektuokite, prisitaikykite. Nuolat kalbame, kada XXI amžiuje svarbus prisitaikymas ir lankstumas – būkite pavyzdžiu.

Antrasis fortepijono mokytojos ekspertės EDITOS MATULIONIENĖS pavyzdys, kaip pilnavertiškai ir kūrybingai galima dirbti nuotoliniu būdu:

https://youtu.be/z-6g8qfRmts

Tikimės, kad pateikta informacija ir rekomendacijos Jums – gerbiami mokytojai ir tėveliai padės aiškiau susiorientuoti kaip būtų galima organizuoti darbą / mokymo procesą nuotoliniu būdu. Reikia įsidėmėti, kad be tėvų pagalbos – neapsieisime. Tad esminiai žingsniai būtų:

 • Mokytojams susisiekti su tėvais ir nuspręsti kokia pasirinkta socialine internetinio komunikavimo programa naudositės.
 • Susitarti kokiu laiku vyks pamokos.
 • Aptarti pamokų planą: trukmę, dažnumą, turinį, tikslus, uždavinius.

Apibendrinant mokytojos ekspertės EDITOS MATULIONIENĖS pamokos planą, pateikiame dar vieną trumpą pavyzdį: mokytoja paprašo telefonu mokinio nufotografuoti ir atsiųsti kūrinių natas (kadangi dažniausiai mokinių natose yra mokytojų pastabos. Taip lengviau mokytojams susivokti kokioje stadijoje yra mokinio pasirengimas).

Mokytojas klausosi garso ir vaizdo įrašo. Jei pasirinksite klausytis tik garso įrašo, tai jį gali pasidaryti ir pats mokinys. Tačiau jei bus daromas vaizdo įrašas, tai mažesnio mokinio atveju (pirmoko ar antroko) turėtų pagelbėti vienas iš jo tėvų, filmuojant mokinio grojimą (patartina iš kairės pusės, kad geriau matytųsi abiejų rankų padėtis. Tačiau tai priklauso nuo kiekvieno mokytojo-mokinio situacijos ir poreikių). Didesni mokiniai gali patys pasiruošti darbo vietą ir rasti patogiausią padėtį telefonui, kad padaryti video įrašą.

https://youtu.be/CPIH1B2eVIU

Mokytojas išklausęs mokinio grojimą, rašo jam pastabas. Arba siunčia tiesiog balsiniu pranešimu pastabas. Tad visos komunikavimo galimybės yra įmanomos: pavyzdžiui naudojantis WHATSAPP programėle, galima bendrauti susirašinėjant, daryti garso įrašus iš karto, daryti video įrašus, daryti nuotraukas ir keistis informacija realiu laiku.

Tad, kaip minėjo mokytoja ekspertė EDITA MATULIONIENĖ, nebelieka jokių pasiteisinimų pilnavertiškai nedirbti ar kažko nepadaryti. Informacinės technologijos suteikia visas galimybes dirbti, tobulėti ir būti lanksčiu. Kaip ir mokytoja ekspertė EDITA, būkime visi optimistiški, žvalūs ir teigiamai žiūrintys į bet kokią susidariusią situaciją. Neimituokim darbo, bet nuoširdžiai dirbkim mokinių labui prisitaikę prie esamos situacijos.

Priedų sritis

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.1 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė“

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.1 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.2 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė“

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.2 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.3 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė“

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.3 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.4 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė“

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.4 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.5 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė“

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.5 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.6 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė“

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESAS Nr.6 – EDITA MATULIONIENĖ / Mokytoja Ekspertė