Naujosios Akmenės muzikos mokyklos liaudies instrumentų pedagogai gražiai bendradarbiauja su Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. Vasario mėnesį šiauliečiai buvo atvykę su koncertine programa į Naujosios Akmenės kultūros rūmus, į Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 55 metų jubiliejaus koncertą. O lapkričio pabaigoje akmeniškiai su šiauliečiais susitiko Akmenės krašto muziejuje. Čia įvyko gerosios patirties pasidalinimo renginys. Renginys buvo skirtas kompozitoriaus, pedagogo, dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ įkūrėjo Jono Švedo 110-ajai gimimo sukakčiai paminėti.
Gerosios patirties sklaidos koncertą vedė mokytoja Loreta Rimkuvienė. Ši mokytoja koncerte pristatė savo mokines kanklininkes solistes, tradicinių kanklių ansamblį „Akmenėlė“ ir kanklių ansamblį „Arpedžio“. Džiugu, kad savo patirtimi pasidalijo Ventos muzikos mokyklos mokytoja Auksė Nainytė. Koncertavo šios mokytojos išmokytos jaunosios kanklininkės, grojo kanklių trio ir ansamblis „Austėja“. Kelis kūrinius ventiškiai ir naujaakmeniškiai atliko kartu. Jaunuosius birbynės klasės mokinius paruošė ir koncerte pristatė mokytojai Algis Gulbinas ir Valdas Bogavičius, o akordeono mokinį – mokytoja Silva Dumskienė.
Antroje koncerto dalyje puikiai pasirodė šiauliečiai. Skambėjo solistų ir ansamblių atliekama muzika. Akmenės muziejaus salėje susirinkusieji išgirdo kanklių, lamzdelių, birbynių skambesį. Įdomiai šiauliečių programą pristatė mokytoja Regina Marozienė. Ši mokytoja, o taip pat mokytojai Regina Vaišnorienė, Alvaidas Bernotas, Rita Daukantaitė paruošė mokinius koncertui. Akompanavo koncertmeisterė Liudmila Filimonenko.
Po koncerto dalyviai neskubėjo išsiskirstyti, bendravo neformalioje aplinkoje, dalijosi pastebėjimais, kaip sudominti šiuolaikinius vaikus liaudies instrumentais ir jais atliekama muzika. Organizatoriams padėkos žodį tarė Ventos muzikos mokyklos direktorė Minifreda Voronovienė.