Naujosios Akmenės muzikos mokykloje kasmet, sausio-vasario mėn., jau bene 20 metų fortepijono mokytoja Ona Lechavičiutė organizuoja teminius koncertus. Šių metų sausio 24 d. besirenkančius į mokyklos salę mokinius, jų tėvelius ir mokytojus pasitiko baroko epochos skaidrių vaizdai ir juos lydinti to meto muzika. Netrukus, anot J. vaičiūnaitės, pasinėrėme į „tolimą aidą nežinomo būto gyvenimo“. Baroko menas itin išgražintas, puošnus, didingas. Dailininkai ir architektai naudoja labai daug papuošimų. Koncerte tarytum pynėsi į vientisą giją mokinių ir mokytojų atliekamos Baroko melodijos ir ekrane rodomi to laikmečio tapybos, architektūros bei skulptūros šedevrai. Sceną puošė epochos tapybos darbų reprodukcijos, o renginio organizatorė, mokytoja O. Lechavičiutė susirinkusiems papasakojo, kuo skiriasi ši tapyba nuo kitų, pristatė, kokiomis ypatybėmis pasižymi Baroko architektūra, skulptūra ir muzika.
Muzikinius kūrinius atliko mokytojų: A. Norkaus, L. Rimkuvienės, A. Savčikienės, S. Dumskienės, D. Vanagienės, T. Karaliaus, R. Gintausko, S. Kudžiminskienės ir O. Lechavičiutės mokiniai. Atlikėjams akompanavo S. Kudžiminskienė, J. Pakatilytė, O. Lechavičiutė ir J. Švenienė.